Medhouse Rekrytering & Executive Search

Din partner inom Life Science

Vi brinner för att hitta rätt kompetens till ditt företag

En rekrytering är en möjlighet att få in ny energi och kompetens i organisationen och en lyckad rekrytering kan bli en värdefull tillgång för teamet och företaget. Omvänt kan en felrekrytering bli en kostsam historia och påverka er organisation negativt. Vi på Medhouse är specialister på att minimera riskerna och maximera värdet och uppsidan med en framgångsrik rekrytering.

Medhouse har en lång, dokumenterad erfarenhet av att rekrytera inom
– Medical och Regulatory Affairs
– Produktion
– Kommersiella tjänster

Vi är övertygade om att framgångsrik rekrytering startar med ett omsorgsfullt förarbete, där vi tillsammans med dig som kund identifierar vilket kompetensbehov som finns och vad ni söker i er framtida medarbetare.

Anna-Maria Lindqvist

Affärsområdeschef Medtech.

Interim samt rekrytering.
HR-specialist

Krister Sandström

Senior Advisor
of Executive Search

En process anpassad efter dina behov

Arbetet med att hitta rätt kandidat följer en noga utarbetad process som vi anpassar utifrån ditt företags behov. Hela vår verksamhet präglas av flexibilitet, du som kund bestämmer själv vilka delar du vill ha hjälp med och tillsammans skapar vi en rekryteringslösning som passar för era behov. Ofta hjälper vi till med hela processen från kravspecifikation till presentation av kandidater. Men det finns inget som hindrar att vi står för en mer avgränsad leverans.

Kanske behöver du hjälp med en second opinion när det står och väger mellan två kandidater? Kanske vill du ha hjälp med något annat?

Omfattande nätverk och kunskap i branschen

När vi letar efter rätt kandidat för ditt företag har vi stor nytta av vårt omfattande nätverk, både i Sverige och i övriga Norden. Vi kan branschen, känner till din marknad och dina konkurrenter. 

Ert företags förlängda arm

I rekryteringsprocessen är ett av våra främsta mål att ge samtliga kandidater en så ärlig bild av er organisation som möjligt. Vi strävar alltid efter att bidra till en god kandidatupplevelse genom hela processen, då vi vet att en kandidat som inte matchar behovet idag kanske är helt rätt för er i en framtida rekrytering.

Varför en kompetensbaserad rekryteringsprocess?

För att säkerställa att:
– Ni som kund får en kandidat med rätt kompetens och profil
– Samtliga kandidaterna behandlas rättvist och fördomsfritt

Processen vid rekrytering

Specialistområden

Regulatory Affairs

Övervaka hur läkemedel och medicinska produkter utvecklas, testas, tillverkas, marknadsförs och distribueras så att kraven i riktlinjerna och regelverk uppfylls.

Produktvigilance

Pharmacovigilance och materiovigilance innefattar insamling, detektion, bedömning, övervakning och förebyggande av biverkningar hos farmaceutiska produkter eller medicintekniska produkter, kosmetika och kosttillskott.

Quality Assurance

Kvalitetssäkring (QA) är ett sätt att säkra och följa upp produktens kvalitet under tillverkning och efter frisläppning till marknaden.

Executive search

Vi kombinerar djupgående branschkunskap med ett omfattande nätverk för att hitta och säkra rätt ledarskapstalanger. Vi fokuserar på kompetens och ledarstil för att säkerställa en ideal matchning.

Validering

Validering innebär en strukturerad kartläggning och bedömning, eller kontroll, att kraven för en specifik produkt eller process uppfylls, d.v.s. att avsedd användning och tillämpning säkerställs och dokumenteras.

Kommersiella tjänster

Behöver du förstärka eller komplettera med resurser till er marknad- eller säljorganisation. Vi har specialistkompetens inom försäljning, marknadsföring, market access och digitala lösningar.

Medical Affairs

Genom vårt medicinska team hjälper vi er att matcha rätt konsult utifrån det aktuella behov er organisation har för närvarande. Vi erbjuder tjänster som MSL, Medicinska rådgivare och medicinska koordinatorer.

Projektledning

Koordinering av projekt inom bl.a. processteknik, processförbättringar och uppdatering/införande av kvalitets- eller dokumenthanteringssystem.

Projektteam

Ibland är våra kunder i behov av flertal olika funktioner i ett och samma projekt. Vi har möjlighet att skräddarsy lösningar utifrån varje enskilt önskemål som gör det möjligt att både kapa ledtider och anpassa exakt den mängd resurser som krävs för ett projekt.