Hållbarhet

Vår hållbarhetspolicy har tre fokusområden;

socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

Vårt hållbarhetsarbete

2015 fastställde FN 2030-agendan för hållbar utveckling. Detta inkluderar 17 mål för att förbättra livet för människor överallt och skydda världen vi lever i. Vi stödjer FN:s agenda och har därför valt att basera vår hållbarhetsplan på dessa mål.

Vi förstår att vår påverkan är störst mot de mål som är närmast det vi gör. Det är därför vi har valt dessa fyra mål att fokusera på.

Vårt huvudsyfte på Medhouse är att hitta den mest kvalificerade personen för rätt position genom att matcha våra kunders behov med rätt kompetens. Vi strävar alltid efter att hitta positioner för våra konsulter där de kan trivas och har möjlighet att utvecklas. Vi strävar även efter att uppnå detta utan onödig påverkan på vår planet och med största möjliga välbefinnande för både interna och externa parter.

Vi vill bidra till ett hållbart arbetsliv och tillväxt utan att äventyra möjligheterna för kommande generationer. Vår hållbarhetspolicy har tre fokusområden; socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

Socialt – Baserat på vår verksamhets huvudsyfte finner vi att social hållbarhet är där vi kan bidra mest och tillföra störst värde.
Vi erbjuder säkra arbetsförhållanden och förstår att livet är mer än arbete; vi strävar efter att våra anställda ska vara hälsosamma och långsiktigt hållbara. Vi är övertygade om att den personen med den mest lämpliga kompetensen för en tjänst kommer att trivas, blomstra och lyckas i sin roll.
Rätt person på rätt position möjliggör dessutom leverans av hög kvalitet.

Ekonomiskt – Vår verksamhet främjar arbetsmöjligheter som ger personlig inkomst och marknadslöner. Våra tjänster underlättar dessutom tillsättning av arbetskraft.

Miljö – Vi anpassar vår dagliga verksamhet för att minska vårt miljö- och klimatavtryck. Vi strävar efter att ytterligare utöka företagets miljö- och klimataspekter och möjliggöra ytterligare hållbara alternativ.