Medhouse Projektteam

Vårt projektteam – din närvaro på den nordiska marknaden

Hela projektteam - outsourca hela eller delar av verksamheten

Ibland behöver man mer än bara en konsult. Medhouse har mer än 20 års erfarenhet av att bygga partnerskap och allianser tillsammans med våra kunder. Vi kan med kort varsel sätta ihop hela projektteam åt kunder som vill outsourca delar av sin verksamhet.

Syftet kan vara att på kort tid etablera en närvaro på den nordiska marknaden för att lansera en produkt. Men det kan lika gärna vara för att snabbt åstadkomma en kraftfull förstärkning av sin organisation.

Vi har alla system på plats som behövs för att med kort varsel göra en produkt redo för marknaden. Tack vare vår långa erfarenhet och expertis inom Life Science har vi en bred kunskap om de lokala nordiska marknaderna och kan hjälpa en aktör att ta en produkt genom hela processen. Från godkännande av ett läkemedel till ansökan om pris och själva marknadsföringen.

En process som kan se väldigt olika ut på olika marknader och kan ta lång tid att behärska utan rätt kunskap och erfarenhet.

Tomas Ludvigsson

Nordiskt ansvarig för interim och rekrytering.

Kontakta Tomas

Anpassad lösning för optimering av er organisation

Vår lösning är kostnadseffektiv jämfört med den investering som skulle krävas för att bygga upp en jämförbar organisation från grunden. Med Medhouse One kan du köpa precis de tjänster du behöver, i precis den utsträckning som krävs.

En exakt anpassning av de resurser som krävs innebär att du inte betalar för den överkapacitet som kan uppstå om du skulle anställa egen personal. Medhouse One erbjuder en total anpassad lösning för optimering av er organisation.

Vi kan sköta hela processen eller ta ansvar för en avgränsad del, som till exempel marknadsföringen eller biverkningshantering.

När etableringen är genomförd kan kunden välja att själv ta över organisationen och låta den bli kärnan i en nordisk organisation. Vi kan också fortsätta att driva den i egenskap av kundens representant på den lokala marknaden.

MEDHOUSE

Affärsområden

Regulatorisk service

Marknadsföringstillstånd
Kliniska prövningar
Life-cycle management
Produktinformation
Artwork
Produktlansering
Market Intelligence

Regulatorisk service

Marknadsföringstillstånd
Kliniska prövningar
Life-cycle management
Produktinformation
Artwork
Produktlansering
Market Intelligence

Regulatorisk service

Marknadsföringstillstånd
Kliniska prövningar
Life-cycle management
Produktinformation
Artwork
Produktlansering
Market Intelligence

Regulatorisk service

Marknadsföringstillstånd
Kliniska prövningar
Life-cycle management
Produktinformation
Artwork
Produktlansering
Market Intelligence

Regulatorisk service

Marknadsföringstillstånd
Kliniska prövningar
Life-cycle management
Produktinformation
Artwork
Produktlansering
Market Intelligence

Regulatorisk service

Marknadsföringstillstånd
Kliniska prövningar
Life-cycle management
Produktinformation
Artwork
Produktlansering
Market Intelligence