Business Insights

Läkemedel, Medtech, Bioteknik och kosmetik

Vi ger dig underlag som möjliggör bättre strategiska beslut

För att ta rätt beslut och göra rätt investeringar krävs att man får tillgång till rätt information. Vi är specialister på att leverera strategiska underlag, baserat på kvalitativa- och kvantitativa källor.

Den färdiga produkten består ofta av tre huvudsakliga delar: Marknadsbeskrivning, Processbeskrivning samt Analys och rekommendationer, exempelvis i form av rekommendations och beslutsunderlag.

Som opartisk aktör kan vi på kort tid leverera en fullständig genomlysning av marknaden i Sverige eller något annat av de nordiska länderna. Våra underlag kan bygga på statistik, kvalitativa data eller en kombination av båda delar. Alltid levererat av specialister med kunskap om och erfarenhet av det specifika produktområdet.

Med en fullständig och korrekt bild av marknaden blir det så mycket enklare att bestämma vad ditt nästa drag ska bli.

Per Öberg

Landschef Sverige. Interim och rekrytering

Kontakta Per

Business Intelligence

För att ta rätt beslut och göra rätt investeringar krävs att man får tillgång till rätt information. Vi är specialister på att leverera strategiska underlag, baserat på kvalitativa-och kvantitativa källor

MEDHOUSE

Affärsområden

Regulatorisk service

Marknadsföringstillstånd
Kliniska prövningar
Life-cycle management
Produktinformation
Artwork
Produktlansering
Market Intelligence

Regulatorisk service

Marknadsföringstillstånd
Kliniska prövningar
Life-cycle management
Produktinformation
Artwork
Produktlansering
Market Intelligence

Regulatorisk service

Marknadsföringstillstånd
Kliniska prövningar
Life-cycle management
Produktinformation
Artwork
Produktlansering
Market Intelligence

Regulatorisk service

Marknadsföringstillstånd
Kliniska prövningar
Life-cycle management
Produktinformation
Artwork
Produktlansering
Market Intelligence

Regulatorisk service

Marknadsföringstillstånd
Kliniska prövningar
Life-cycle management
Produktinformation
Artwork
Produktlansering
Market Intelligence

Regulatorisk service

Marknadsföringstillstånd
Kliniska prövningar
Life-cycle management
Produktinformation
Artwork
Produktlansering
Market Intelligence