Medhouse Rekrytering

Läkemedel, Medicinteknik, Bioteknik och OTC
Sälj och marknad – Medicinska och Regulatoriska tjänster

En flexibel process där inget lämnas åt slumpen

Rekryteringsprocessen

Kundförfrågan inkl. kravspec, förväntningar, behov & målsättning

I denna del av processen arbetar kunden och Medhouse tillsammans

Annonsering & kandidatsökning
Telefon/videointervju
Psycruits personlighetstest
Kompetensbaserad intervju. Hemuppgift vid behov.
Presentation av kandidater
Organisera intervju med kund
Intervju hos kund. Vid behov Psycruits färdighetstest.

I denna del av processen träffar kunden kandidaterna

Referenstagning & bakgrundscheck
Anställning & feedback till övriga kandidater

I denna del av processen arbetar Medhouse och kunden tillsammans

Uppföljning inom 6 månader

Rekrytering är en möjlighet, men kan också innebära ett risktagande. En felrekrytering kan bli en kostsam historia som påverkar stämningen på kontoret negativt och får ditt företag att förlora både tid och momentum. Omvänt kan en lyckad rekrytering bli en värdefull tillgång för teamet och företaget.

Vi på Medhouse är specialister på att minimera riskerna och maximera uppsidan med en rekrytering. Samtidigt som vi eliminerar slumpen ur ekvationen.

Medhouse har en lång, dokumenterad erfarenhet av att rekrytera inom såväl sälj och marknad som inom det medicinska och regulatoriska området.

En framgångsrik rekrytering startar med ett omsorgsfullt förarbete, där vi tillsammans med kunden identifierar vilket kompetensbehov som finns och andra parametrar som är viktigt för företaget och den aktuella rollen.

I den här delen av processen drar vi oss inte för att utmana och ställa tuffa frågor. Allt för att förarbetet ska utmynna i en glasklar kravspecifikation som underlättar det vidare arbetet och ökar träffsäkerheten.

Omfattande nätverk och process för att hitta rätt kandidat

När vi letar efter rätt kandidat för ditt företag har vi stor nytta av vårt omfattande nätverk. Både i Sverige och i övriga Norden. Vi kan branschen, känner till din marknad och dina konkurrenter. 

Arbetet med att hitta rätt kandidat följer en noga utarbetad process som vi anpassar utifrån ditt företags behov. Den innehåller alltid utförliga intervjuer, ofta i flera steg såväl som noggrann referenstagning. Den kan också innebära personlighetstester och hemuppgifter som låter kandidaten bevisa sin lämplighet utifrån aktuell kompetensprofil.

Hela vår verksamhet präglas av flexibilitet. Oftast hjälper vi till med hela processen från kravspecifikation till presentation av kandidater. Men det finns inget som hindrar att vi står för en mer avgränsad leverans.

Kanske behöver du hjälp med en second opinion när det står och väger mellan två kandidater? Kanske vill du ha hjälp med något annat?

Vi står beredda att skräddarsy en flexibel lösning för ditt företags behov.

Rekrytering

Anna-Maria Lindqvist

Affärsområdeschef Medtech. Interim samt rekrytering. HR-specialist

Min kandidatupplevelse hos Medhouse var mycket positiv. Representanterna visade ett genuint engagemang och gav kontinuerlig återkoppling under processens gång. Under de olika rekryteringsstegen fick jag värdefull feedback vilket var högst uppskattat och gav utrymme till förbättring. Jag skulle absolut rekommendera Medhouse till mina kontakter som letar efter nya utmaningar!

Julia Ljungberg, Sales- and Portfolio Lead IM, Pfizer

Otroligt professionellt! Rätt kandidater för vår företagskultur.

HR-chef på ett ledande läkemedelsbolag i Sverige

Samarbetet med Medhouse fungerade fantastiskt bra under den rekrytering vi gjorde. Fick snabb respons och hade en fin dialog hela tiden kring kandidaterna och fortlöpande av processen, genom ett personligt och professionellt bemötande.

Chef på ett ledande läkemedelsföretag i Sverige

Jag kan varmt rekommendera Medhouse vid rekrytering och konsultuppdrag. Det känns tryggt att arbeta med er då ni är otroligt professionella och noggranna i att hitta kandidater med rätt bakgrund och matchning till teamet och företagets kultur. Dessutom en väldigt smidig och transparent process vilket uppskattas mycket.

Chef på ett ledande läkemedelsföretag i Sverige