Medhouse Interim

Läkemedel, Medicinteknik, Bioteknik och OTC
Sälj och marknad – Medicinska och Regulatoriska tjänster

Noggrant utvalda konsulter som stärker ditt företag

Interimprocessen

Kundförfrågan inkl. kravspec, förväntningar, behov & målsättning

I denna del av processen arbetar kunden och Medhouse tillsammans.

Offert, avtal & allmänna villkor
Klartecken från kund
Annonsering och kandidatsökning
Urval och kompetensbaserade intervjuer
Matchning av kandidat
Presentation av kandidat & intervju hos uppdragsgivare

I denna del av processen intervjuar kunden kandidaterna och ger feedback till Medhouse.

Referenstagning + bakgrundscheck
Avtalssignering
Projektstart & kontinuerlig uppföljning

Det kan finnas flera anledningar till att det är dags att ta in en konsult. Kanske är det en lansering, en föräldraledighet, en sjukskrivning eller någon annan händelse som gör att man snabbt behöver få in förstärkning i form av en eller flera konsulter.

Det kan också vara en topp i arbetet som vi kan hjälpa till att kapa. Eller så är det kanske helt enkelt dags att få in ny energi och nytt syre i verksamheten. 

Medhouse har en lång, dokumenterad erfarenhet av att hitta konsulter såväl inom sälj och marknad som inom det medicinska och regulatoriska området.

Vi lägger alltid stor vikt vid det förberedande arbetet. Vi ser alltid till att tillsammans med kunden skapa en kravspecifikation och tydlig profil på den konsulten som efterfrågas. Ska man hitta något måste man först veta vad man letar efter.

Omfattande kontaktnät och noggrant utvalda konsulter

Det är viktigt för oss att våra konsulter känner trygghet i sin anställning. Det innebär att vi tar ansvar för dem i det långa perspektivet och lägger ner mycket energi på att få dem att utvecklas genom coachning, vidareutbildningar och kunskapsutbyte.

Vi har över 20 års erfarenhet av Life Science-sektorn. Under den tiden har vi inte bara hunnit lära oss vad våra kunder behöver, vi har också utvecklat ett mycket omfattande kontaktnät som omfattar hela Norden. Det hjälper oss att identifiera och knyta till oss några av branschens bästa talanger.

Under åren har vi utvecklat och förfinat vår rekryteringsprocess genom omfattande researcharbete, kompetensbaserade intervjuer i flera steg och noggrann referenstagning som leder till en mycket hög träffsäkerhet. På så vis kan vi hitta en konsult som inte bara har rätt utbildning och erfarenhet utan också rätt personlighet och inställning för att passa in i just den kultur som råder på ditt företag.

I vårt team har vi allt från de mest seniora konsulterna till nya spännande talanger som vi utvecklar genom det traineeprogram vi driver tillsammans med våra kunder. Hör av dig till oss så kan vi tillsammans se över dina behov och identifiera vilken konsult som passar bäst för dig.

Interim

Åsa Rune

Affärsområdeschef Sälj/Marknad konsulttjänster samt rekrytering

Otroligt professionellt! Rätt kandidater för vår företagskultur.

HR-chef på ett ledande läkemedelsbolag i Sverige

Samarbetet med Medhouse fungerade fantastiskt bra under den rekrytering vi gjorde. Fick snabb respons och hade en fin dialog hela tiden kring kandidaterna och fortlöpande av processen, genom ett personligt och professionellt bemötande.

Chef på ett ledande läkemedelsföretag i Sverige

Jag kan varmt rekommendera Medhouse vid rekrytering och konsultuppdrag. Det känns tryggt att arbeta med er då ni är otroligt professionella och noggranna i att hitta kandidater med rätt bakgrund och matchning till teamet och företagets kultur. Dessutom en väldigt smidig och transparent process vilket uppskattas mycket.

Chef på ett ledande läkemedelsföretag i Sverige

Min kandidatupplevelse hos Medhouse var mycket positiv. Representanterna visade ett genuint engagemang och gav kontinuerlig återkoppling under processens gång. Under de olika rekryteringsstegen fick jag värdefull feedback vilket var högst uppskattat och gav utrymme till förbättring. Jag skulle absolut rekommendera Medhouse till mina kontakter som letar efter nya utmaningar!

Julia Ljungberg, Sales- and Portfolio Lead IM, Pfizer