Regulatorisk service

Regulatoriska tjänster - anpassade efter dina behov

Vi på Medhouse har bred erfarenhet av att ge support inom det regulatoriska området. Vi har även en djup kunskap om gällande regelverk och lagstiftning för läkemedel och medicinteknik i Norden. Du kan därför känna dig trygg med att du får bästa möjliga hjälp från oss, oavsett om projektets omfattning är på ett fåtal timmar eller mer omfattande.

Några av de områden vi kan hjälpa till med är:

– Marknadsföringstillstånd
– Kliniska prövningar
– Life-cycle management
– Produktinformation
– Artwork
– Produktlansering
– Market Intelligence
– GDP
– Marketing compliance
– Pharmacovigilance/materiovigilance
– Litteraturövervakning och post market surveillance”

Sanna Laine

Lead of Regulatory Service