Projektteam

Vårt projektteam – din närvaro på den nordiska marknaden

Hela projektteam - outsourca hela eller delar av verksamheten

Sammansättning projektteam

Medhouse One - Projektteam

Exempel:

Market access
Regulatory services
Medical information
Pharmacovigilance
Medical Affairs

Business Intelligence

För att ta rätt beslut och göra rätt investeringar krävs att man får tillgång till rätt information. Medhouse kan hjälpa till med strategiska underlag, baserat på kvalitativa- och kvantitativa källor.

Levererad rapport består oftast av tre delar:
Marknadsbeskrivning
Processbeskrivning
Analys & Rekommendationer, exempelvis rekommendationsdokument och beslutsunderlag.

Montering av teamet

Exempel på funktioner:

Team lead
Market access manager
MSL / KAM
Head of supply
Ra officer
Pharmacoviligance officer

Leverans

Exempel:

Marknadsplan
Budget och försäljningsinsatser
Prognoser leveranskedja
Avtal med kunder
Månatliga rapporter

Utvärdering

Utvärdering görs vid givna tidpunkter tillsammans med kund.

Ibland behöver man mer än bara en konsult. Medhouse har mer än 20 års erfarenhet av att bygga partnerskap och allianser tillsammans med våra kunder. Vi kan med kort varsel sätta ihop hela projektteam åt kunder som vill outsourca delar av sin verksamhet.

Syftet kan vara att på kort tid etablera en närvaro på den nordiska marknaden för att lansera en produkt. Men det kan lika gärna vara för att snabbt åstadkomma en kraftfull förstärkning av sin organisation.

Vi har alla system på plats som behövs för att med kort varsel göra en produkt redo för marknaden. Tack vare vår långa erfarenhet och expertis inom Life Science har vi en bred kunskap om de lokala nordiska marknaderna och kan hjälpa en aktör att ta en produkt genom hela processen. Från godkännande av ett läkemedel till ansökan om pris och själva marknadsföringen.

En process som kan se väldigt olika ut på olika marknader och kan ta lång tid att behärska utan rätt kunskap och erfarenhet.

Anpassad lösning för optimering av er organisation

Vår lösning är kostnadseffektiv jämfört med den investering som skulle krävas för att bygga upp en jämförbar organisation från grunden. Med Medhouse One kan du köpa precis de tjänster du behöver, i precis den utsträckning som krävs.

En exakt anpassning av de resurser som krävs innebär att du inte betalar för den överkapacitet som kan uppstå om du skulle anställa egen personal. Medhouse One erbjuder en total anpassad lösning för optimering av er organisation.

Vi kan sköta hela processen eller ta ansvar för en avgränsad del, som till exempel marknadsföringen eller biverkningshantering.

När etableringen är genomförd kan kunden välja att själv ta över organisationen och låta den bli kärnan i en nordisk organisation. Vi kan också fortsätta att driva den i egenskap av kundens representant på den lokala marknaden.

Projektteam

Tomas Ludvigsson

Nordiskt ansvarig för interim och rekrytering.

Medhouse One

Syftet kan vara att på kort tid etablera en närvaro på den nordiska marknaden för att lansera en produkt. Men det kan lika gärna vara för att snabbt åstadkomma en kraftfull förstärkning av sin organisation. Medhouse erbjuder en kraftfull och kostnadseffektiv lösning!