Pohjoismaiden ja Baltian lääketurvapäällikön roolissa sinulla on operatiivinen vastuu että asiakasyrityksemme noudattaa maailmanlaajuisia ja paikallisia PV-säännöksiä. Sinulla on kokonaisvastuu paikallisten lääketurvatehtävien käsittelystä, koordinoinnista ja valvonnasta Pohjoismaissa ja Baltiassa yrityksen sisäisten standardien ja sovellettavien määräysten mukaisesti. Olet PV-tiimin vetäjä, mutta tehtävässä ei ole henkilöstövastuuta.

Sinulla on vähintään 3 vuoden kokemus lääketurvatoiminnasta lääketeollisuudessa. Kokemus haittavaikutusraportoinnista ja viranomaistarkastuksista on olennaista.

Sinulla on hyvät kommunikointitaidot, ja osaat koordinoida toimintoja useassa maassa.

Sujuva englannin ja jonkun pohjoismaisen tai Baltian kielen taito vaaditaan. 
Aloitus on mahdollisimman pian. Tehtävä on määräaikainen.